HOME > 교회앨범 > 포토갤러리


총 게시물 501건, 최근 0 건
   

2015/12/13 주일

글쓴이 : 강순재 날짜 : 2015-12-14 (월) 10:30 조회 : 513
1. 설교시간
2. 환영
3. 성가시간(Video screen capture)
4. 봉헌음악-임은지 교우(Video screen capture)

   


mipyeong.or.kr www.woosongallery.com www.woosongallery.com www.jeonseuk.org www.jeonseuk.org /www.sjfoma.com sjfoma.com ilbung.co.kr ilbung.co.kr www.pcs-nobok.or.kr pcs-nobok.or.kr www.kaswcs.or.kr www.kaswcs.or.kr ilsansenior.org ilsansenior.org kmumc.org kmumc.org