HOME > 예배와찬양 > 찬양


총 게시물 107건, 최근 0 건
   

2008/06/29 지나간 성가대 찬양, "높이세 그 이름 예수" 김기영곡

글쓴이 : 강순재 날짜 : 2017-08-19 (토) 00:26 조회 : 257


우한나(지휘), 신졍혜(Piano), 김영미(Soprano)
--지나간 성가 시리즈 

   


mipyeong.or.kr www.woosongallery.com www.woosongallery.com www.jeonseuk.org www.jeonseuk.org /www.sjfoma.com sjfoma.com ilbung.co.kr ilbung.co.kr www.pcs-nobok.or.kr pcs-nobok.or.kr www.kaswcs.or.kr www.kaswcs.or.kr ilsansenior.org ilsansenior.org kmumc.org kmumc.org